14 oktober: Alberto’s Mol & Karate Bob

   

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 14 oktober:
Alberto’s Mol & Karate Bob
 
 
 
 
 
image007
 
H. J. Korterink
 
 image001image002image003image004
image005image008image009image010
 
 
Hoofdkwartier van de Nederlandse misdaadverslaggeving
H. J. Korterink en zijn betrouwbare staf
 
 
 
 

Dinsdag 14 oktober: Alberto’s Mol & Karate Bob

Het programma van Alberto Stegeman had even een foute titel. Het moest niet zijn: ‘Undercover in Nederland’ maar ‘Wie is de Mol?’ Niks zomaar een defensieterrein

oprijden en rondrijden in een truck, maar hulp van binnenuit. Een vriendje of een gefrustreerde militair die hem naar binnen sluisde. Op die manier kun je zelfs de

Nederlandsche Bank leegroven.

                                                     *

 

De laatste berichten over Karate Bob dateerden van geruime tijd geleden. Het ging niet best met hem: hij dreigde als ongewenst vreemdeling te worden uitgezet nadat de relatie met zijn Nederlandse partner was verbroken. Was dat niet Iris, met wie hij op de foto staat?

In het diepste geheim blijkt hij bezig te zijn geweest met een meesterwerk: het boek "De Gouden Tip –  de verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn”. Nu ken ik die Heijn-zaak toevallig erg goed, maar het blijkt dat ik – en velen met mij – er altijd helemaal naast hebben gezeten. Niet Gerrit Jan Heijn, maar kroonprins Willem-Alexander was in september 1987 het beoogde doelwit en het was geen eenmansactie van een wraakzuchtige werkloze ingenieur uit Landsmeer (Ferdi E.), maar het werk van een criminele bende die handelde in opdracht van duistere kringen binnen de Nederlandse geheime dienst.

HUND=goudentip

Bovendien waren er voorbereidingen om een staatsgreep te plegen, die door het uitgebreide undercover- en informantenwerk van voormalig Joegoslavische geheimagent Slobodan Mitric (alias Karate Bob) werden ontdekt en die hij vervolgens in samenwerking met de Koninklijke veiligheidsdienst verijdelde. Zijn pogingen ook nog de moord op G. J. Heijn te verhinderen dan wel op te helderen, werden door bepaalde kringen binnen de Nederlandse overheid gedwarsboomd: hij wordt voor de zoveelste keer voor een vermeende verkrachting gearresteerd, opgesloten en veroordeeld.

De uitgever roept op tot een parlementaire enquête. Als het allemaal waar is, mag dat ook wel. Ik mis één detail: Alberto Stegeman ontbreekt in het namenregister. Dat was geen actie van SBS6, maar een op het nippertje mislukte poging van Osama Bin Laden om een F16 te stelen en daarmee Madurodam te bombarderen. Wie zich wil laten overtuigen: via deze website is het allemaal te volgen.

                                                     *

En dan is het ook weer dinsdag=bepsterdag. Op www.bepster.com staat nu mijn nieuwe wekelijkse column. Gaat dit keer over ‘glimmende misdaad’.

Gepubliceerd door Hendrik Jan om 5:51 | Permanente link

Reacties

Whahahha…gelukkig, ik was al bang dat je hem zou geloven.

Geplaatst door: Mo | 14 oktober 2008 om 8:36

Iris de Vries, de vrouw van karate Bob, is in januari 2006 overleden.

Geplaatst door: Mia | 14 oktober 2008 om 8:54

heeft iemand maurice de hond al ingelicht ik zie een link met de D.V.T moordzaak

Geplaatst door: hahha | 14 oktober 2008 om 11:06

Feit is wel ,dat er geen poortcontrole bij binnenkomende voertuigen was.

Geplaatst door: jan | 14 oktober 2008 om 12:45

Er ‘schieten’ me zo al twee zaken te binnen waarom defensie zoiezo elk (burger)voertuig zou moeten controleren die in ÉN uit rijden.
– begin jaren ’90 (of mischien wel eind jaren ’80) was er een (ex?)soldaat die in zijn privé-auto een lading van ik geloof tientallen (volgens mij 108?) Uzi’s de poort uitsmokkelde.(hiervoor heeft ie eerst met diezelfde BMW 7serie een snijbrander met bijbehorende gas/zuurstofflessen naar binnen gereden zonder gecontroleerd te zijn) Deze heeft ie toen verkocht of aangeboden aan een Rotterdamse taxichauffeur, waarna hij tegen de lamp liep. Er heeft volgens mij ooit eens een uitgebreid stuk gestaan in de Aktueel of Panorama of zoiets.

-En korter geleden, die partij van meer dan tweehonderd Glock pistolen waarvan er toen een stuk of honderd in de greppel van een carpoolplaats in de buurt van Oudenbosch/Stampersgat zijn teruggevonden.

Mink en/of Sjaak hadden jaloers geweest zijn op zukke partijtjes 😉

Al had je alleen deze twee al kunnen vóórkomen met controles. Nee….dan zal de sigarenboer hier op de hoek effe overvallen worden met zo’n wapen …Er zijn soldaten die vervelen zich de hele dag de pestpokke op onze kosten.

Echt hoor , ik vindt die Alberto een kwal 1e klas, maar dit is echt een probleem.

Geplaatst door: Jan | 14 oktober 2008 om 14:08

Geplaatst door: Mia | 14 oktober 2008 om 16:04

Ik geloof dat je het nu even van de verkeerde kant bekijkt, of het Stegeman nu met of zonder informatie van buitenaf gelukt is op militaire terrein te komen maakt eigenlijk niet uit. Feit is dat hij erop kwam. En zonder al te veel moeite. Misschien een beetje jaloezie onder journalisten?

Geplaatst door: Harry F. Mik | 15 oktober 2008 om 17:29

Als aangesproken uitgever van De Gouden Tip wil ik graag de volgende reactie op de bovenstaande bespreking afgeven, vooral m.b.t. de volgende twee zinnen:
"In het diepste geheim blijkt hij bezig te zijn geweest met een meesterwerk" en "De uitgever roept op tot een parlementaire enquête (…) Als het allemaal waar is, mag dat ook wel."
Ik zou dit boek nooit uitgegeven hebben als er niet voldoende serieuze aanwijzingen waren dat dit "meesterwerk" inderdaad waar is en dat daarom zo’n parlementair onderzoek dringend aan de orde is. Om tevens de ongelovige "Whahahaha" een beetje ruggesteun te geven, maak ik bij deze het proces-verbaal van Prof. Rüter, oud-voorzitter van Amnesty Internationaal, van 15 februari 1988 in de zaak Mitric hier beschikbaar, waaruit duidelijk naar voren komt, voor degenen die de moeite nemen dit te lezen, dat Karate Bob absoluut geen fabeltjes vertelt en dat De Gouden Tip inderdaad zijn titel eer aan doet:

"Getuigenis van Prof. C.F. Rüter op 15 februari 1988 in de zaak Mitric

(Uitgetypt volgens een kopie van het originele document uit het archief van Mr. Korvinus; deze kopie met de oorspronkelijke tekst is te vinden op http://www.willehalm.nl/degoudentip.htm)

DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM
parketnr. l3.24.933.1q

VERHOOR VAN GETUIGE

Heden, maandag 15 februari 1988, verscheen voor mr. C.K.T, Eradus rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in de hierboven vermelde rechtbank, bijgestaan door H.E. Veeuhuyzen griffier, de navolgende persoon teneinde getuigenis van de waarheid af te leggen de zaak tegen de verdachte:
MITRIC, Slobodan
geboren op 1 maart 1948 te Backo Polje (Joegoslavië)
wonende te Amsterdam, Plantage Doklaan t.o. 48.
gedetineerd in het H .v. B. "De Amstel" te Amsterdam.

en die, na verklaard te hebben de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen en geen bloed- of aanverwant van verdachte te zijn, tenzij hieronder anders zal worden vermeld, op de aan hem bestelde vragen heeft verklaard, zoals hieronder zal worden opgenomen.
Bij het verhoor is tegenwoordig de raadman van verdachte, mr. J. Pen vervangende zijn kantoorgenoot mr. C. F. Korvinus.

De getuige verklaart als volgt:
Ik ben Christiaan Frederik Rüter 49 jaar oud wonend Amsterdam, hoogleraar. Voor zover ik mij herinner heb ik in 1973 of 1974 voor het eerst Bob Mitric ontmoet. De eerste kennismaking kwam tot stand via de staatssecretaris van justitie destijds, Glastra van Loon. Ik wilde informatie van Mitric i.v.m. een zaak in Joegoslavië die ik toen voor Amnesty International onder handen had.
Ik heb uitgebreid met Bob gesproken. Sindsdien heeft Mitric mij min of meer in zijn kennissenkring opgenomen, zo zou ik het best onze verdere contacten kunnen beschrijven. In de periode dat de Nederlandse overheid van plan was Bob [Mitric] naar Joegoslavië terug te sturen, ben ik in eerste aanleg en in hoger beroep gehoord. Ik heb toen gezegd dat Bob wanneer hij teruggestuurd zou worden dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet zou overleven.
In de loop der jaren weet ik uit de kontakten die ik met Bob gehad heb dat hij zeer betrouwbaar is in de kern van de informatie die hij verstrekt. Ik heb dat zelf een aantal malen kunnen vaststellen. Bob heeft één nadeel en daarom wordt hij ook niet geloofd in Nederland. Dat nadeel komt op het volgende neer: van de informatie waarover hij beschikt, denk je in eerste instantie: dat kan niet waar zijn. Die informatie ligt ook zover buiten onze gezichtskring dat men geneigd is Bob daarin niet te geloven. In zo’n situatie gaat Bob zich dan overschreeuwen; hij begint de zaak als het ware aan te kleden. U moet begrijpen dat Bob een "field agent" is die is opgeleid voor twee taken: informatie verzamelen en mensen doden, daarbij was hij gewend om zeer strak geleid te worden. Sinds bij echter in Nederland is hangt hij als het ware in de lucht, hij blijft informatie verzamelen, maar niemand neemt die af.
Dat moet buitengewoon frustrerend zijn voor iemand als Bob. Hij is vervolgens datgene gaan doen waarvoor hij nooit is opgeleid: hij ging zaken analyseren. Dat kan hij absoluut niet; dat heeft er ook toe bij gedragen dat hij wanneer hij nu met informatie aankomt hij niet verder komt dan de portier van de instantie waar hij de informatie kwijt wil. Bob rijdt vervolgens stad en land af naar de meest onwaarschijnlijke mensen om te zien of zij zijn informatie willen afnemen.
In verband met de geloofwaardigheid van Bobs informatie wil ik u de volgende voorbeelden noemen. Bob was nog maar kort in Nederland. Hij beschikte over informatie uit Joegoslavië; hij had een executielijst in zijn hoofd zitten; hij vond echter weinig gehoor voor hetgeen hij wist.
In de loop der tijd heeft de één na de ander van de mensen wier naam op de executielijst voorkwam de dood gevonden.
Al tijdens de uitzettingsprocedure van Mitric vertelde Mitric dat er in Nederland in plutonium gehandeld werd; hij wist te vertellen dat dit plutonium uit België kwam en naar Pakistan ging. Bob wist daar in 1985 en 1986 allerlei gedetailleerde informatie over te geven: dat zijn dezelfde details die nu een aantal jaren later in de kranten te lezen zijn. De Inlichtingendienst Buitenland was de enige instantie die deze informatie van Bob opgepikt heeft.
Maar ook dit keer heeft Bob zich op de voor hem gebruikelijke wijze opgesteld: hij begint met te zeggen dat hij alles weet. Wanneer dan geantwoord word: "vertel maar", stuurt hij je het bos in met peanuts. Uiteindelijk heeft ook Inlichtingendienst Buitenland afgehaakt; voor zover ik weet is met Bobs informatie op dit gebied niets gedaan.
Begin juli 1987 heb ik Bob op zijn verzoek bij zijn raadsman ontmoet: in dat gesprek heeft hij de ontvoering van Heijn aangekondigd; hij noemde Heijn niet met zoveel woorden, maar sprak over een captain of industry. Bovendien wist hij te vertellen dat ze dit keer niet de fout van Heineken zouden maken; ter explicatie zei hij daarbij dat ze dus voor maanden eten ingeslagen hadden.
Op 15 september 1987 belde zijn raadsman mij met de mededeling: "Mitric weet wie Heijn ontvoerd heeft". Mitric was enkel bereid met procureur generaal in Amsterdam te praten om mededeling over deze zaak te doen. De raadsman van Mitric vroeg mij of ik de P.G. de Ruiter kende en of ik voor hem een ontmoeting kon regelen. Ik heb toen nog gevraagd waarom Mitric niet naar de politie ging. Mitric wilde dat echter niet, omdat naar zijn mening in het crisiscentrum in Haarlem op hoog niveau een lek zat. Ik besloot aan het verzoek te voldoen op grond van twee overwegingen: door de jaren heen had ik de ervaring opgedaan dat de verhalen van Mitric in de kern de waarheid bevatten, hij had meermalen blijk gegeven over gouden informatie te beschikken; bovendien had hij in dit geval in juli 1987 de ontvoering al aangekondigd. Mijn redenering kwam er derhalve op neer dat zelfs wanneer Bob niet alles wist hij in ieder geval één punt van het kleed in handen had en kon optillen.
Ik heb vervolgens een afspraak met [P.G.] de Ruiter gemaakt voor 17 september 1987: die dag werd ik te woord gestaan door de A.G. de Bruin. Tegen hem heb ik gezegd dat ik beslist met de Ruiter zelf wou spreken en dat het over de zaak Heijn ging. Diezelfde avond werd ik gebeld door een O. v J. uit Haarlem die over de telefoon met mij over de zaak wou praten. Ook tegen hem heb ik gezegd dat de P.G. maar moest bellen als hij contact wilde.
Op zaterdag 19 september 1987 ben ik door de Ruiter gebeld. We maakten een afspraak voor 21 september: in dat gesprek heb ik aan de Ruiter verteld wat ik wist. De Ruiter zou zich laten raden.
De volgende ochtend nam hij opnieuw contact met mij op. "De Ruiter heeft mij toen medegedeeld dat hij Mitric niet zelf wilde horen. Hij zei dat Mitric contact op kon nemen met de Bloemendaalse recherche waar hij al eerder geweest was. Ik heb met de Ruiter de afspraak gemaakt dat ik het contact tot stand zou brengen, maar er daarna zelf uit zou stappen en mij niet met het verdere verloop der gebeurtenissen zou bemoeien. Ik heb daarna de raadsman van Mitric ingelicht. Vervolgens hoorde ik ruim één dag niets.
Op 24 september 1987 belde de raadsman van Mitric mij opnieuw op; hij vertelde mij dat Mitric naar Bloemendaal was gegaan, maar daar onder hoongelach het politiebureau weer was uitgedonderd. Niemand wist iets van de opdracht van de P.C. .Ik heb opnieuw de Ruiter
gebeld en hem gevraagd wat nu zijn bedoeling was. De Ruiter belde mij later terug met de mededeling dat Mitric een afspraak moest maken met de rechercheurs Lakerveer of Kluuk. Hij vertelde erbij dat die mensen Bob zouden horen in zijn opdracht. Met deze informatie heb ik de raadsman van Mitric gebeld.
Nog geen half uur later had ik opnieuw de Ruiter aan de lijn. In dat telefoongesprek deed hij nogal geheimzinnig. hij vertelde dat Mitric net gearresteerd was. Hij ze er ook bij dat dat niet in de zaak Heijn was; verder liet hij niets los. Later heb ik gehoord dat Mitric’s opsporing en aanhouding verzocht zou zijn i.v.m. een verkrachting.

Waarvan proces-verbaal.(Handtekening: onleesbaar)
(Handtekening …Rüter)
Voorgelezen, volhard en getekend,(Handtekening, onleesbaar)"


Geplaatst door: | 18 november 2008 om 18:11

P.S. Voor de goede orde: mijn naam ontbrak bij mijn reactie als uitgever van "De Gouden Tip" met het proces-verbaal van Prof. Rüter: Robert Jan Kelder alias Christiaan Eremos

Geplaatst door: Robert Jan Kelder | 18 november 2008 om 21:41

 

Dinsdag 14 oktober: Alberto’s Mol & Karate Bob 

 http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2008/10/dinsdag-14-okto.html

 

  Dinsdag 14 oktober: Alberto’s Mol & Karate Bob

 
Dinsdag 14 oktober: Alberto’s Mol & Karate Bob
 

=========================

===

 BIBLIJA COVJEKA BEZ VJERE BY SLOBODAN
PIVLJANIN & IRIS DE VRIES

 

BOJ
NA KOSOVU


https://sites.google.com/site/srbskaarmija/Home/boj-na-kosovu-by-slobodan-pivljanin-iris-de-vries

 

TITOV OBAVESTAJAC BY SLOBODAN PIVLJANIN 

  http://sites.google.com/site/latelierdelaliberte/Home/geheim-agent-van-tito-by-slobodan-pivljanin

 

   

WORLDPOL=BLOG

http://cid-126ff386f6322548.spaces.live.com/

 

 

 

 

http://wacerpol.spaces.live.com/

 

WORLDATOMIC.CONTRAESPYONAGE@YAHOO.COM

WACER-POL@LIVE.NL

 

91999j7z3k61uin477026256462a0bd21b33e477026256462a0bd21b33e477026256462a0bd21b33e

 

—————————————————–

—————————————

—————–
 

e-mail-spin-animated

net/counter/1190894317/a";

WORLDATOMIC.CONTRAESPYONAGE@YAHOO.COM

WACER-POL@LIVE.NL

E-MAIL

ALIGN="middle" HSPACE="4" VSPACE="2"></a><script src=http://counter.

91999j7z3k61uin477026256462a0bd21b33e477026256462a0bd21b33e477026256462a0bd21b33e

Advertisements
This entry was posted in Boeken. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s